Nyheder

OBS: I UGERNE 28-29-30 HOLDER VI ÅBENT FRA KL 08:00 TIL 14:30

OBS: DÆK MODTAGES FREMOVER KUN MOD BETALING

Regler for udbetaling af kontanter

KÆRE KUNDE SE HER:

På grund af skattelovgivningen er vi desværre nødt til at overholde nedenstående:

”Beløbsgrænsen gælder, uanset om man betaler varen eller ydelsen over én eller flere gange. Betaler virksomheden fx løbende for rengøring eller plantepleje, eller varer, kræver det digital betaling, hvis det samlede beløb på årsbasis overstiger de 8.000 kr., Kilde: Erhvervs- og selskabsstyrelsen

For at forhindre sort arbejde og hvidvask af penge, er der i lovgivningen strikse regler for, hvor mange penge en virksomhed må modtage og betale i kontanter. Overskrider virksomheden grænserne, kan det få økonomiske konsekvenser.

Det er imidlertid ikke kun, når en virksomhed modtager kontantbetaling, at den skal passe på. Køber den selv varer eller tjenesteydelser med kontantbetaling, er det en anden beløbsgrænse, virksomheden skal være opmærksom på.

Betaling bør ske digitalt
”Betaler en virksomhed mere end 8.000 kr. inklusiv moms kontant for en vare eller ydelse, har den ikke længere skattemæssigt fradrag for købet. Snyder leverandøren med betaling af skat og moms, risikerer virksomheden desuden at skulle hæfte for den manglende betaling. Kilde: Erhvervs- og selskabsstyrelsen

Den eneste måde, hvorpå virksomheden kan undgå at blive ramt af denne regel, er enten ved at betale digitalt (fx med dankort, via netbank, på posthuset eller i banken) eller at indberette kontantkøbet til SKAT digitalt senest 14 dage efter betalingen, og senest en måned efter fakturaen er modtaget. På den måde får SKAT mulighed for at identificere sælgeren og kontrollere, at der ikke er tale om sorte penge.

”Beløbsgrænsen gælder, uanset om man betaler varen eller ydelsen over én eller flere gange. Betaler virksomheden fx løbende for rengøring eller plantepleje, eller varer, kræver det digital betaling, hvis det samlede beløb på årsbasis overstiger de 8.000 kr., Kilde: Erhvervs- og selskabsstyrelsen

Fakta: Hvad er hvidvask?

  • Modtager eller skaffer sig selv eller andre del i et økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.
  • Skjuler, opbevarer, transporterer, hjælper til at afhænde eller på anden måde virker til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.